Giftcode

Giftcode là một chuỗi ký tự hoặc mã được cung cấp bởi một doanh nghiệp, tổ chức hoặc trang website để người dùng có thể sử dụng để đổi lấy các ưu đãi, sản phẩm hoặc dịch vụ miễn phí hoặc giảm giá khi mua hàng trên nền tảng đó. Giftcode thường được cung cấp thông qua các chương trình khuyến mãi, quảng cáo, hoặc dùng để thưởng cho các khách hàng hoặc người dùng trung thành. Người nhận giftcode có thể nhập mã này vào trang web hoặc ứng dụng tương ứng để nhận các phần quà hay ưu đãi tương ứng.

Giff code

Review games